Privacy Policy

Europrojektz.be, gevestigd op een privéadres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ons contactformulier
0472/135330

Persoonsgegevens die wij verwerken

Europrojektz.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Provider

 • Deze site

Doel

Interactie mogelijk maken tussen deze site en de bezoekers.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Naam en emailadres met toestemming tot communicatie: direct, via mail of telefoon

Privacy Policy

Alles valt onder de privacyregels op deze pagina.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Europrojektz.be verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Provider

 • Deze site

Doel

Interactie mogelijk maken tussen deze site en de bezoekers.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Naam en emailadres met toestemming tot communicatie: direct, via mail of telefoon

Privacy Policy

Alles valt onder de privacyregels op deze pagina.

Geautomatiseerde besluitvorming

Europrojektz.be neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Europrojektz.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam & E-mail > Bewaartermijn: 1 maand na contact via contactformulier > Reden: contact vervolledigen

Delen van persoonsgegevens met derden

Europrojektz.be verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Europrojektz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Provider

 • One.com.

Doel

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting).

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Gegevens accounts & alles wat samenhangt met de site op zich

Privacy Policy

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://one.com/en/info//privacy-policy/

DPA: https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-en.pdf

Provider

·       Google inc.

Doel

Content tonen van een ander platform, in dit geval: lettertypes

 

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Gebruiksdata
 • Verschillende types data zoals je terug kunt vinden in de privacy policy van Google

Privacy Policy

Google Fonts is een service van Google, die heel veel verschillende lettertypes zichtbaar maakt.
De app zorgt ervoor dat je deze lettertypes op je site kunt implementeren en zichtbaar maken.

 

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Provider

 • Google inc.

Doel

Content tonen van een andere site: Youtube.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Cookies
 • Gebruiksdata

Privacy Policy

Youtube is een service van Google, die filmpjes zichtbaar maakt.
Wij maken gebruik van zo'n filmpjes op onze site.

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Provider

 • Google inc.

Doel

Beschermen tegen SPAM

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Cookies
 • Gebruiksdata

Privacy Policy

reCAPTCH is een SPAM protecting service van Google.

Lees hun volledige Privacy Policy na op privacy policy en ook de algemene voorwaarden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Europrojektz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lees ook even: Cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EuroProjektz.be en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lovelashes.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
EuroProjektz.be wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Europrojektz.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Onze site wordt gehost door One.com en alle gegevens staan dus opgeslagen op servers in de datacenters van One.com in Denemarken.

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 24/05/2018

EUROPROJEKTZ

The Belgian Chapter

" EuroProjektz is not just a tuningstyle, it's simply a WAY OF LIFE !

— Me

Copyright 2017-2018 iLaunch.be © All Rights Reserved | Cookies | Privacy Policy